Podkłady na biurko
Select...
Select...
Select...
Select...
Select...
Select...
Select...
Instrukcja przygotowania plików, makiety
Upewnij się, czy pliki zostały prawidłowo przygotowane.
Plik gotowy do druku powinien mieć wymiary
format netto 420 x 297 mm + spad: 1,5 mm
Wizualizacja formatu
Wizualizacja formatu
Specyfikacja produktu

Klejenie dolnej i górnej krawędzi oznacza klejenie całego jednego boku (krawędź górna) oraz przeciwległych narożników drugiego (krawędź dolna).